Producten & Diensten

Financieel administratie

Ordenen van de financiële gegevens (sorteren / coderen / filen);
Ordenen van de financiële gegevens (sorteren / coderen / filen);
Invoer financiële gegevens in Quickbooks of enige ander bij de klant aanwezig financieelpakket;
Opschonen van financiële administraties (inclusief het inboeken van oude boekjaren);
Facturatie van de klanten(Dagelijks of Maandelijks);
Incasso Debiteuren;
Berekenen van de maandelijks af te dragen Omzetbelasting;
Aangifte van de maandelijkse Omzetbelasting; .

Payroll-gerelateerd

Opzetten personeelsbestand ten behoeve van de salaris-administratie;
Bijhouden personeelsgegevens (inclusief SVB afhandelingen);
Maandelijkse salarisronde (inclusief het verstrekken van de loonstroken);
✓ Maandelijkse aangifte van sociale premies en eventueel betalingsverwerking;
✓ Correspondentie onderhouden met alle overheidsinstanties met betrekking tot de financiële administratie;
Afhandeling einde-jaars personeelsaangiften na afsluiting boekjaar.

HRM gerelateerde

Arbeidscontracten opstellen;
Administratieve verwerking van nieuwe- en oude personeelsleden;
Ondersteuning bij acquisitie van personeel.

Rapportages

Opstellen van maandelijkse verslagen met betrekking tot de Opbrengsten en Kosten;
Specificaties vaste lasten en opstellen overige gewenste grootboekrekeningen;
Debiteuren- en Crediteuren Onderhoud en eventueel betalingsverkeer;
Maand- of kwartaalrapportage betreffend de bedrijfsresultaten;
Opstellen van de Jaarrekening(en) aan het eind van het boekjaar;

Ondersteuning

Contact onderhouden met de fiscalist van de klant, die de Winstbelasting aangifte verzorgd;
Ondersteuning bij eventuele belastingscontroles (BAB);
Begeleiden en opleiden van personeel van de financiële administratie binnen een bestaande organisatie;
Ondersteuning bij de aquisitie en het plaatsen van personeel op de financiële administratie;
Procesbeschrijving van de werkzaamheden binnen de financiële administratie of enige andere afdeling binnen de organisatie;
Inzetten van vervangend personeel op de financiële administratie gedurende vooraf bepaalde perioden;
Ondersteuning van Startende Ondernemingen gedurende het gehele proces van het opstarten van de onderneming (Notariskantoor, S.V.B, Inspectie der Belastingen, Dienst Economische zaken, Dienst Arbeidszorg).
Opzetten van de Administratieve Organisatie en Interne Controle van de financiële administratie;
Intensief uitzoekwerkzaamheden m.b.t. Sociale Premies en Belastingen (Specialiteit).

Indien u nadere toelichting wenst met betrekking tot onze producten en/of diensten kunt u contact opnemen met ons.

[quotcoll orderby="random" limit=1]